Home | Administrator | Report | About us | Contact
 
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 

สำหรับสมาชิกที่เคยสมัคร
(สำหรับท่านที่เคยสมัครสมาชิกมาแล้วค๊ะ)

 

เลือกรอบการประเมิน : 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
รหัสผ่าน : 

 

 

 

!!! ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่่
!!! สมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่
   
 
 
โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
2011 © Comunity Development Department
ขอความช่วยเหลือ ด้านโปรแกรม: โทร.02-141-6287 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ขอความช่วยเหลือ ด้านแบบประเมิน: โทร.02-141-6379 กองการเจ้าหน้าที่